Logopedist

Logopediepraktijk Woudenberg

Een prachtige start en het doen van goed werk.

Precies 10 jaar geleden zijn wij gestart in het samenwerken met ouders en leerkrachten om een wereld te bouwen waarin wij zorgen voor elkaar en voor de kinderen.

Waar?

De praktijk is gevestigd in het gebouw waar ook een school gehuisvest is.
Het is er gezellig, saamhorig en inspirerend.

Wie is de cliënt?

De meeste cliënten zijn kind en leren met ons hun communicatieve  en slikmogelijkheden uitbreiden.

Er wordt breed behandeld en met de cliënt in zijn mogelijkheden meegedacht bij fonetische en fonologische articulatiestoornissen, dysfatische ontwikkeling, TOS, meertaligheid, spellingsproblematiek, dyslexie, taalproblematiek op gebied van taaldenk-, taalbegrip-, taalproduktie- en taalgebruiksontwikkeling, tekstbegrip specifiek werken, mondmotorische afwijkingen, adem-stemproblematiek, auditieve verwerkingsproblematiek en verbale ontwikkelingsdyspraxie. Schisisbehandelingen, preverbale zorgvragen en stotteren behandelen we in samenwerking met ervaringsdeskundige logopedisten op dit gebied.

Voor kinderen gediagnostiseerd met/ met vermoeden van autisme (ASS), ADHD, syndroom van down, Klinefeltersyndroom, passen wij onze behandelingen aan zodat zij maximaal kunnen leren. Een sensorisch integratief therapeut en/of trainer Totale Communicatie denkt in behandelvormen mee.

De enkele volwassene die ons nodig heeft bieden wij zorg in samenwerking met logopedisten met expertise op bijvoorbeeld neurologisch gebied voor afasie, dysartrie, Parkinson, dysfagie. Je kan deze zorg binnen het team uitbesteden. Voor spraakafzientrainingen zijn we aanvullend gecertificeerd.

Hoe werken wij?

We starten vakgericht en vakverdiepend met louter behandelen na de gedegen voorbereiding en overdracht op auditnorm. Gezond en gelukkig je werk uitvoeren is voor ons belangrijk. Kom je tot vragen gedurende je behandeldagen dan staat er een 12 jaar intern getrainde collega voor je klaar. We kunnen elkaar eenvoudig bereiken in het team bij vragen.
Grote vragen komen in een apart door ons aan jou vergoede wekelijkse coaching. Ook is er intercollegiaal overleg mogelijk voor vakinhoudelijke vragen binnen ons samenwerkingsverband waarin gespecialiseerd logopedisten zitten die 1-20 jaar werkervaring hebben in de eerstelijn.
Deelname aan de kwaliteitskring wordt vanuit de praktijk ondersteund. Er is een ruime hoeveelheid aan behandel-, verdiepings- en testmaterialen.

Kwaliteitsregistratie?

Je beroepsuren bouwen zich op zodat je je tijdig kan herregistreren in het Kwaliteitsregister Paramedici. Je krijgt hiervoor de benodigde beroepsbewijzen van de praktijk.

Al doende ervaar je waar voor jou de meerwaarde op cursusgebied ligt en richten we je cursuspad in. Je krijgt een ruime cursusvergoeding voor elk arbeidsjaar en kan met een plan van aanpak gericht aan de slag om tijdig de overige KP-punten met ons te realiseren. Stage begeleiden vanuit onze praktijk behoort daarbij zeker tot de inspirerende mogelijkheid.

We plannen je overige KP-punten tot 160 in totaal in. Zo zijn we samen tijdig klaar voor de herregistratie over uiterlijk 5 jaar.

Preventie covid-19 besmetting?

De praktijk is volledig ingericht op alle covid-19maatregelen. We helpen je bij de uitvoering. Mocht het komen tot thuiswerken dan is je werk daar door ons op voorbereid. Thuiswerken is volledig mogelijk. Je werk gaat door gedurende een gedeeltelijke/ algehele lock-down. 

Contact!

Bel voor het delen van je wensen m.b.t. arbeidsvoorwaarden, arbeidsuren en werkdagen met 06-28604178. Er ligt een breed pakket aan keuzes voor je klaar. Binnen een werkdag staat het team jou te woord.
Je kan nu alvast je brief met CV mailen naar info@logopediepraktijkwoudenberg.nl 
Deze wordt binnen 2 werkdagen beantwoord.

Hoe verder?
Na een eerste telefonische kennismaking en een oriënterend bezoek bespreken we de arbeidsvoorwaarden in contractering. We stellen het meest passende samen. Na contractering volgt een goede inwerkperiode.

Wij hebben in ons samenwerkingsverband een 1- tot 5-daagse baan per direct beschikbaar waarop ook komende maanden instroom mogelijk is.

Logopediepraktijk Woudenberg

Wij zoeken (jo)u!